Školenie
Účastník školenia

formát dátumu: DD.MM.RRRR príklad: 28.12.1960

Fakturačné údaje

Názov / meno vysielajúcej organizácie