Členovia
zvhp logo
Kontakt

Email:zvhp@zvhp.sk

Telefón:+421/2/4463 7671

Fax:+421/2/4463 7671

Adresa:Vajnorská 136

 831 04 Bratislava

 

Prevádzka:Stará Vajnorská 8

 831 04 Bratislava

 

Zastúpenie v ČR:SVHP

 

Vykonávame:

  • Základnú a ďalšiu odbornú prípravu fyzických osôb vykonávajúce kontroly hasiacich prístrojov v súlade s platnými právnymi predpismi, normovými požiadavkami a sprievodnou dokumentáciou výrobcov. Úspešný absolvent prípravy získa Osobitné oprávnenie na vykonávanie kontrol vyššie uvedených výrobcov hasiacich prístrojov platné v rámci EU.
  • Odbornú prípravu osôb vykonávajúcich inštaláciu, opravu, zber a kontroly hasiacich zariadení a hasiacich prístrojov obsahujúcich niektoré fluórované skleníkové plyny na základe poverenia MŽP SR č. 43655/2009.
  • Preverenie kvality vykonanej práce osôb, ktorým bolo nami vydané Osobitné oprávnenie - vykonáva sa na požiadanie vlastníka hasiacich prístrojov, pričom je BEZPLATNÉ.

 

 

Informácie:

 

 

Prihlášky:

Združenie Výrobcov Hasiacich Prístrojov v SR